sketchUp_2
sketchUp_1
sketchUp_2
slide_20200611
SketchUp Pro version 2021 ออกเเล้ววันนี้!
slide_20200611
previous arrow
next arrow

LATEST NEWS

New SketchUp Studio 2021

SketchUp Studio is the simplest way to steer your projects ahead with confidence. Model your project with the SketchUp tools you know and love, plus all the analysis tools you need to build efficient buildings.

Whatever your project goals, we can help. Whether you’re designing a passive low energy home, wanting to meet the 2030 challenge or aiming for another performance goal, SketchUp Studio helps you drive consensus on how to improve your project and worry less about whether you’re on track.

SketchUp Features

 • 3D Modeling
 • Dynamic Component
 • BIM, Classification & Reporting
 • Virtual Design & Construction
 • LayOut
 • Rendering (V-Ray)
 • Direct Modeling (Scan Essentials)

3D Modeling

Intuitive and simple way to draw accurately in 3D to produce detailed, professional grade models and documents.

เครื่องมือที่แสนชาญฉลาดและง่ายใน 3D เพื่อการสร้างรายละเอียดของงานที่มีความเที่ยงตรงสูง สำหรับการสร้าง model และเอกสารในระดับมืออาชีพ

Dynamic Components

Create simple or complex components in your project. Add any related content you wish, from dimensions, vendor, price etc to calculating formulas. One of our power users in China have applied over 10 patents and they have attributed it to using SketchUp and Dynamic Components!

สร้าง component ไม่ว่าจะแบบพื้นฐานหรือซับซ้อนในโครงการของคุณ เพิ่มเติมข้อมูลต่างๆที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นเส้นบอกระยะ ผู้ผลิต ราคา และอื่นๆ เพื่อใช้ในการคำนวณของคุณ ผู้ใช้รายหนึ่งของเราในจีน ได้จดสิทธิบัตรมากกว่า 10 ชิ้น และนำไปใช้กับ Dynamic component ใน SketchUp

BIM, Classification & Reporting

Easily import and export IFC files, export customizable reports for material and cost estimates in just a few clicks!

สามารถรับส่งแฟ้มข้อมูลแบบ IFC ได้อย่างง่ายดาย ใช้การกด mouse เพียงไม่กี่ครั้ง เพื่อส่งออกรายงานวัสดุ และการประมาณการงบประมาณ

Virtual Design and Construction

With SketchUp capture and communicate your intent by creating accurate constructible models

ใช้ SketchUp ในการสื่อสารแนวคิดและวิธีการของคุณ โดยการสร้าง model ขั้นตอนการก่อสร้างที่เที่ยงตรง

LayOut

Choose preferred 2D views from your 3D models. Generate coloured drawings for contractors to understand easily and black/white drawings for document submissions. Pull out dimensions quickly using the LayOut tool.

เลือกมุมมองที่พอใจจาก 3d model ผลิตแบบที่มีสีสัน เพื่อให้ผู้ก่อสร้าง เข้าใจงานได้โดยง่าย รวมไปถึงการผลิตเอกสารแบบเพื่อขออนุญาต สร้างเส้นบอกระยะได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือใน Layout

Rendering

Generate high-quality visualizations to present your design story, showcase proposal merits to clients, and win more work.

ได้งานมากขึ้น จากการนำเสนอแนวคิดการออกแบบของคุณต่อลูกค้า ด้วยงาน presentation คุณภาพสูง

Direct Modeling

Draw and snap directly onto your point cloud using SketchUp’s native toolbox and accurately translate your point cloud into a 3D model. Lock onto a single plane for added modeling precision.

สร้าง model ของคุณโดยตรงจากข้อมูลของ point cloud ด้วยเครื่องมือภายในโปรแกรม SketchUp แปรเปลี่ยนข้อมูล point cloud ของคุณ ให้กลายเป็น model 3 มิติ lock ระนาบการทำงานใดๆ เพื่อความเที่ยงตรงในการสร้างรายละเอียดของ model

Webinar

 • Latest Webinar
 • Previous Webinar
slide_20200611
SketchUp Pro version 2021 ออกเเล้ววันนี้!

คลิกเพื่อดูวีดิโอย้อนหลัง

slide_20200611
SketchUp Pro version 2021 ออกเเล้ววันนี้!
slide_20200611
SketchUp Pro version 2021 ออกเเล้ววันนี้!
previous arrow
next arrow

Pricing Plan

 • SketchUp PRO
 • SketchUp Studio
 • SketchUp for Student
FEATURES SketchUp PROSketchUp StudioSketchUp for Student
FEATURES
THB11,000
/year
THB23,000
/year
THB2,000
/year
3D Modeling
Dynamic Components
Import and Export IFC Files
Export Customisable Reports
Create Construction Sequence for VDC
Layout
Extension Warehouse
3D Warehouse
Create Walkthrough Animations
SketchUp Viewer for Desktop, Mobile, VR, XR
Scan Essentials
V-Ray (Interactive, Real-time, Visualizations)
V-Ray (Create and Export Professional Photorealistic Images)
V-Ray (Animations and 360° Panoramas)
Trimble Connect
Style Builder
User Management
More InfoMore Info
Buy NowBuy NowBuy Now

**ราคาดังกล่าวยังไม่รวม Vat 7%

ข้อดีเมื่อสั่งซื้อสินค้าจากทางเรา: