ใหม่! SketchUp Studio for university สำหรับสถาบันระดับอุดมศึกษา

SketchUp Studio ได้ออกมาเพื่อรองรับการเรียนการสอนในโปรแกรมการออกแบบ สำหรับอาจารย์ ในสถาบันระดับอุดมศึกษา มีระบบการจัดการ Account Management Portal พร้อมราคาพิเศษสำหรับการซื้อโปรแกรมจำนวนมาก และเข้าถึงชุดโปรแกรม SketchUp ได้หลากหลาย

นอกเหนือจาก SketchUp Studio สำหรับผู้สอน และสำหรับนักศึกษาซึ่งเป็นแบบรายปี ทาง Trimble ได้มี License แบบใหม่คือ SketchUp Studio สำหรับสถาบันระดับอุดมศึกษา (SketchUp Studio for university)

SketchUp Studio for university ได้ออกมาแทน SketchUp Pro Institutional Laptop Licensing ซึ่งได้ยุติการจำหน่ายแล้ว โดย SketchUp Studio for university มีโปรแกรมใหม่ๆมากมายในชุด convenient tiered pricing

ทางผู้สอนและนักศึกษาสามารถเลือกใช้โปรแกรมได้ตามความเหมาะสมและความต้องการ ซึ่งในชุดโปรแกรมประกอบไปด้วยโปรแกรมใหม่ๆ ที่หลากหลายดังนี้ SketchUp Pro, SketchUp for Web, Sefaira, Trimble Connect Business, LayOut, Mobile Viewer, and PreDesign  อีกทั้ง ระบบจัดการ License account ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ IT manager หรือ IT administrator สามารถจัดการ Lincense ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธภาพ จากเดิมที่ใช้เวลาเป็นชั่วโมง ปัจจุบันทำได้ภายในไม่กี่นาที

การเพิ่ม Account การ Assign Role และการเข้าถึงโปรแกรม
การจัดการ Account, ลบ, เปลี่ยนแปลง เพียงไม่กี่คลิก